Svaštara

 

 

Sunita Subašić-Thomas – PARADOKSI I IZAZOVI PIERREA BOURDIEUA

December 24th, 2019

Pierre Bourdieu, koji je uz J. Derridau u svijetu najcitiraniji francuski mislilac, umro je 23. januara 2002. Način na koji su mediji objavili i komentirali njegovu smrt, s puno poštovanja, uz mnogobrojna odavanja počasti, ali distancirano i konvencionalno, insistirajući na sintagmi « angažirani intelektualac » kao da se radi o nespojivim pojmovima i kao da je takvo nešto danas nezamislivo i neumjesno, što zauvijek pripada prošlosti, u čudnoj je suprotnosti sa ogromnim brojem reakcija duboko ožalošćenih aktivista, istraživača, profesora, ali i običnih ljudi za koje je susret s Bourdieuovim radovima predstavljao preokret u percepciji svijeta i u njihovom vlastitom životu. Jedan od najljepših iskaza ožalošćenosti, zahvalnosti i ljubavi napisala je književnica Annie Ernaux, koja podsjeća koliko je čitanje njegovih  Nasljednika, a kasnije Reprodukcije i Distinkcije 70-ih godina, predstavljalo i još uvijek predstavlja «snažan ontološki šok », nakon kojeg « biće koje smo mislili da smo nije ...

Read more

Marko Vešović – Zapisi bez giometra

December 6th, 2019

1. Komšinica Marije Mikulić, moje pokojne punice, Šerifa sa Kovača – prezime sam joj zaboravio – bila je vrlo grlata i zato meni draga, jer i moja Darinka je iz Rakonja kod Bijelog Polja mogla bez telefona dozvati svu svoju đecu rasutu po svijetu, kako  je govorio moj brat od tetke Vukota Ljubičin.Šerifa je istinu vikala na sav glas, u Crnoj Gori bi rekli izmozga, jer su za nju svi bili gluhi, i u ratu je, ali i iza Dejtona, sve dok nije umrla, o bošnjačkim guzonjama govorila: ”Otimaju! Zaboravili da nam je svakom dva metra bez giometra”.     Kad se sjetim Šerife, pomišljam da i za BiH važi ono što je Andrej Nikolaidis kazao o Montenegru: “U Crnoj Gori jedino žene imaju muda”, a ove dvije bivše jugoslovenske republike i jesu bile, rečeno postmoderno, mnogo muškocentričnije od ostalih, pa je i ženska kontra bila žešća.Možda je ovo predrasuda, jer sve ti je to isti kurac, kaže Vetko, mada se radi o sudu temeljenom na mom iskustvu: u prvoj sam živio osamnaest i po godina, i ovakvog kakav ...

Read more